• zdroje nepretržitého napájania (Uninterruptible Power Supply – UPS) zabezpečujú časovo obmedzenú plynulú dodávku elektriny pre najdôležitejšie zariadenia budovy (prístupové systémy, modemy, servery, počítačové siete, kamerové systémy, zdravotnícke prístroje…)
  • zdroje UPS sa podľa princípu činnosti delia na zdroje Off-Line, Line-Interractive a On-Line
  • menšie zdroje UPS obvykle slúžia na miestne zálohovanie určitého zariadenia
  • väčšie zdroje UPS obvykle slúžia na zálohovanie dôležitých zariadení v celej prevádzke, na celom poschodí alebo v menšej budove
  • zdroj UPS v spojení s motorgenerátorom vytvorí ideálny zálohový napájací systém, ktorý odstraňuje nevýhody obidvoch zariadení pracujúcich samostatne
  • dodávame a montujeme spoľahlivé zdroje UPS so zabezpečeným servisom od spoločností Eaton, Schrack, Elteco a APS