• BISKUPSKÝ ÚRAD EVANJELICKEJ CIRKVI AV – ul. Palisády, Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
 • VEĽKÁ AULA GYMNÁZIA Tomášikova ul., Bratislava – elektroinštalácia a umelé osvetlenie
 • REDAKCIA ČASOPISU TREND – Rezedová ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
 • VÝPOČTOVÉ STREDISKO ÚRADU VLÁDY SR – Nám. Slobody, Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
 • PREVÁDZKOVÁ BUDOVA TENISOVÉHO KLUBU – Odborárska ul., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV REKLAMNEJ AGENTÚRY Wiktor Leo Burnett – Leškova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
 • REKONŠTRUKCIA KONGRESOVEJ SÁLY (pre 300 ľudí) – Hotel Forum, Hodžovo nám., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • REKONŠTRUKCIA BAZÉNA – Vila Agra, Trenčianske Teplice – projekt, silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, MaR plynovej kotolne, bleskozvod
 • ÚRAD VLÁDY SR – rekonštrukcia bleskozvodov na všetkých objektoch v Bratislave
 • TENISOVÁ HALA SPORT PALACE – ul. Fraňa Kráľa, Pezinok – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie
 • SKLADOVÝ AREÁL EUROHERTZ – Stará Vajnorská cesta, Bratislava – servis a oprava areálových el. rozvodov, areálového osvetlenia a elektroinštalácie (od roku 2001)
 • OPRAVA PARKOVÉHO OSVETLENIA V AREÁLI ÚRADU VLÁDY SR – Námestie slobody, Bratislava – diagnostika, vytýčenie, výmena poškodených zemných káblov

a mnoho ďalších zaujímavých projektov.