• od roku 2002 sme zapísaní v zozname autorizovaných stavebných inžinierov SKSI v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • elektroprojekty pripravujeme v najnovšej verzii softvéru pre 2D projektovanie, ktorý bol vyvinutý firmou AutoCAD
 • pre elektroinštalácie montované podľa vlastných projektov dokážeme zaručiť pevnú cenu, krátky dodací alebo realizačný termín a vysokú technickú úroveň diela

Navrhujeme a projektujeme :

 • BEŽNÉ ELEKTROINŠTALÁCIE do bytových, administratívnych a výrobných budov
 • SYSTÉMY PRE RIADENIE INTELIGENTNÝCH BUDOV EIB / KNX
 • SYSTÉMY PRE RIADENIE BUDOV (Niko Home Control, Legrand MyHome, Elko Inels, Loxone, Eaton X-Comfort)
 • UMELÉ OSVETLENIE (vrátane svetlotechnických výpočtov v programe Dialux)
 • BLESKOZVODY A UZEMNENIE
 • OCHRANA PRED PREPÄTÍM
 •  NN PRÍPOJKY
 • SILNOPRÚDOVÉ ROZVÁDZAČE
 • TECHNOLOGICKÉ ELEKTROINŠTALÁCIE
 • LAN, prístupové sytsémy, DT, VDT, káblovú TV, SAT, EZS, kamerové systémy, WiFi, ozvučenie

 

 • ku elektroprojektom môžeme pripraviť aj Výkazy výmer alebo Kontrolné rozpočty v najnovšej verzii cenníka pre tvorbu stavebných rozpočtov CenKros (ktorý je všeobecne akceptovaný pre oceňovanie HSV a PSV profesií v odbore Pozemné stavby)