• RODINNÝ DOM (253m2) – Čatajská cesta, Boldog – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (515m2) – Ľadová ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod, NN prípojka
 • RODINNÝ DOM (817m2) – Srnčia ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (973m2) – Popovova ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM S BAZÉNOM (1030m2) – ul. Fr.partizánov, Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Nikobus, slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DVOJDOM (749m2) – Kollárova ul., Bernolákovo – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (296m2) – ul.Štefana Králika, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (372m2) – Bršlenová ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • REZIDENCIA HOLANDSKÉHO VEĽVYSLANECTVA – Korabinského ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (510m2) – Zavadilova ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (330m2) – Búdková ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (290m2) – Tajovského ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (287m2) – Malagová ul., Bratislava – Rača – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (214m2) – Záhradná ul., Stupava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (331m2) – Fialkové údolie, Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Niko Home Control, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (473m2) – Novosvetská ul., Bratislava – dokončenie nedokončenej stavby – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (574m2) – Ostravská ul., Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Niko Home Control, slaboprúdová elektroinštalácia, prípojky, bleskozvod
 • REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU – Ľudové nám., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (463m2) – Radvanská ul., Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Niko Home Control, slaboprúdová elektroinštalácia, prípojky, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM – Gronárska ul., Bratislava – projekt elektroinštalácie a bleskozvodu
 • RODINNÝ DOM (712m2) – Hummelova ul. v Bratislave – projekt elektroinštalácie a bleskozvodu
 • RODINNÝ DOM – Diakovce – projekt elektroinštalácie a bleskozvodu
 • RODINNÝ DOM S BAZÉNOM (585m2) – Cesta Na Klanec, Bratislava – dokončenie nedokončenej stavby – projekt, inteligentná elektroinštalácia Bticino MyHome, slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (1045m2) – ul. Pri hradnej studni, Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Niko Home Control, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM S BAZÉNOM (2488m2) – ul. Hrušková alej, Záhorská Bystrica – projekt, inteligentná elektroinštalácia KNX, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, kamery, EZS, WiFi, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM S BAZÉNOM (1870m2) – Havlíčkova ul., Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia KNX, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, kamery, EZS, WiFi, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (617m2) – Donovalova ul., Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Niko Home Control, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, kamery, EZS, WiFi, bleskozvod
 • RODINNÝ DOM (675m2) – Bezekova ul., Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Niko Home Control, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, bleskozvod

Rodinný dom Záhorská Bystrica 2017

projekt, inteligentná elektroinštalácia KNX, slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, kamery, EZS, WiFi, bleskozvod