• pri zhotovovaní elektroinštalácií používame len kvalitné a overené materiály, overené a odporúčané pracovné postupy a vynakladáme všetku potrebnú odbornú starostlivosť preto, aby naše elektroinštalácie zákazníkom slúžili dlhé roky bez závad
  • o kvalite používaných materiálov svedčí aj to, že na vybrané druhy elektromateriálov poskytujeme v súčinnosti s ich výrobcami nadštandardné záruky (napr. na funkčnosť zabezpečovacích ústrední Jablotron poskytujeme záruku 2+5 rokov, na vybrané svietidlá LED2 5 rokov, na funkčnosť ucelených dátových systémov z firmy KeLine dokonca záruku na 25 rokov…)
  • na vybudované elektroinštalácie poskytujeme v záručnej dobe bezplatný záručný servis priamo u zákazníka
  • na vybudované elektroinštalácie, obvykle po uzavretí dohody so zákazníkmi, poskytujeme aj pozáručný servis, opravy a údržbu počas ich celého technického života

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – nevyhnutnou podmienkou dlhej životnosti elektroinštalácie je pravidelná a odborná údržba !!