• GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA – Poliklinika Strečnianska ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • VIROLOGICKÝ ÚSTAV SAV, Kompetenčné centrum proteomiky na Dúbravskej ceste v Bratislave – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • VIROLOGICKÝ ÚSTAV SAV, Vakcinačné oddelenie na Dúbravskej ceste v Bratislave – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • STOMATOLOGICKÁ KLINIKA (4 ordinácie a RTG pracoviko) – Radvanská ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV – REKONŠTRUKCIA GYNEKOLOGICKÉHO ODDELENIA – Klenová ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV – REKONŠTRUKCIA ODDELENIA CHEMO-TERAPIE – Klenová ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV – REKONŠTRUKCIA ODDELENIA ARO – Klenová ul., Bratislava – projekt
  • CHIRURGICKÁ AMBULANCIA – ul. Zátišie, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprú-dová elektroinštalácia, umelé osvetlenie