• AUTOSERVIS PEUGEOT AUTOFRANCE – Kvačalova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
  • VÝROBNÁ HALA NA OBALOVÉ SKLO – Slovenské závody technického skla Agátová ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a umelé osvetlenie
  • TECHNOLOGICKÁ LINKA REA NA ČISTENIE SPALÍN PRI VÝROBE OLOVENÉHO SKLA – Slovenské závody technického skla Agátová ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
  • VÝROBŇA BETÓNOVÝCH ZMESÍ – Bratislavská ul., Záhorská Bystrica – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • AUTOSERVIS – Lomnická ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • SKLADOVACIA A VÝROBNÁ HALA – Priemyselný park Agátová ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, bleskozvod
  • VÝROBNÁ HALA (644m2) – Hodonínska cesta, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, trafostanica, NN prípojka, bleskozvod
  • SPAĽOVŇA ODPADU OLO BRATISLAVA – REKONŠTRUKCIA UMELÉHO OSVETLENIA – ul. Vlčie hrdlo, Bratislava – montáž LED svietidiel do prevádzkových priestorov

SPAĽOVŇA ODPADU OLO BRATISLAVA