Ing. Peter Turian

CEO, vedúci projektant
+421 905 568 386
turian@ermont.sk

Jozef Jakabovič

vedúci montér

+421 948 024 653

jozef.jakabovic@post.sk

Martin Kováčik

vedúci výroby, reklamácie
+421 905 567 403
matokov@gmail.com

Ing. Miroslav Kožuškanič

vedúci montér
+421 918 244 946
kozuskanic@gmail.com

Ladislav Berki

rozpočty, kalkulácie
+421 907 780 400
ladislav.berki@gmail.com

Ing. Eva Turianová

sklad, účtovníctvo
+421 905 708 248
eva.turianova@gmail.com

         Firma ERmont je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenského elektrotechnického zväzu a         

KNX Association.

TRADÍCIA

Elektromontážnu firmu ERmont sme založili v roku 1991 so zámerom ponúkať zákazníkom účelné, funkčné a spoľahlivé elektroinštalácie, rozvádzače a bleskozvody. Od založenia sme ako firma rástli, nadobúdali skúsenosti, zdokonaľovali sa v remesle, vybudovali sme kvalitné technologické zázemie a získali sme spoľahlivých obchodných partnerov. Od založenia sme navrhli, namontovali alebo odservisovali stovky elektroinštalácií predovšetkým v Bratislave, Bratislavskom kraji, ale aj po celom Slovensku.

NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE

Ešte pred niekoľkými rokmi sa bežná elektroinštalácia skladala z ističov, káblov, vypínačov a zásuviek. Dnes dobrý elektroinštalatér musí ovládať množstvo technológií ako sú AutoCAD, KNX, Smart Home, Niko Home Control, INELS, EZS, PoE, NVR, LAN, WiFi, SAT, zónová regulácia, PWM, DIMM, LED, DALI, DMX, LPS, RCD, AFDD+ alebo ovládanie cez aplikáciu. Spomínané technológie samozrejme ovládajú aj naši montéri a technici a na požiadanie ich radi zabudujeme aj do Vašej elektroinštalácie.

BEZPEČNOSŤ

Elektrika je dobrým sluhom, ale vie byť aj veľmi nebezpečná – preto je pre nás bezpečnosť našich elektroinštalácií prvoradá. Pre oblasť elektroinštalácií platí aktuálne na Slovensku viac ako 430 predmetových slovenských a európskych (STN – EN) technických noriem. Zakladáme si na ich dôkladnej znalosti a prísnom dodržiavaní. Preto investujeme do pravidelného odborného vzdelávania a školenia pracovníkov. Každé dielo je po dokončení podrobené dôkladnému testovaniu, funkčným skúškam a za jeho bezpečnosť sa zaručí skúsený a nezávislý revízny technik.

SPOĽAHLIVOSŤ

Naša cesta ku spoľahlivej elektroinštalácii začína dobrým návrhom od skúseného projektanta. Ďalším krokom je nákup kvalitných elektromateriálov od renomovaných výrobcov. Nasleduje odborná montáž vyškoleným montérom. Na konci procesu podrobíme dielo dôkladnému testovaniu, funkčným skúškam a revízii. Trvácnosť našich elektroinštalácií overujú dennodenne naši spokojní zákazníci. A keď sa predsa len vyskytne malá porucha, rýchly záručný aj pozáručný servis je u nás samozrejmosťou.

PRVOTRIEDNE SLUŽBY

Našim prvotným zámerom je ponúknuť Vám účelnú, funkčnú, spoľahlivú a bezpečnú elektroinštaláciu. Najprv s Vami naši skúsení technici pri káve prekonzultujú Vaše požiadavky a predstavy o budúcej elektroinštalácii a navrhnú Vám najvhodnejšie riešenie. Pristupujeme rovnako ku všetkým zákazníkom – u nás rovnako privítame stavebníka malého bungalovu aj developera veľkého polyfunkčného objektu. Následne Vám na najlepšie riešenie pripraví náš rozpočtár bezplatne cenovú ponuku. Pre zložitejšiu stavbu alebo väčší projekt Vám ponúkneme služby našich skúsených elektroprojektantov. Aby Vám dielo od nás slúžilo dlho a bez poruchy, ponúkneme a namontujeme Vám len značkový elektromateriál od tradičných a overených výrobcov. Montáž elektroinštalácií, umelého osvetlenia, bleskozvodov a výrobu elektrických rozvádzačov v našej firme robia len školení elektroinštalatéri s dlhoročnou praxou. Nakoniec ako doklad o bezpečnosti vydáme na každé dokončené dielo písomnú správu o Východiskovej revízii – samozrejme až po vykonaní všetkých predpísaných meraní, skúšok a dôkladnej funkčnej kontrole.