Podľa aktuálnej normy STN EN 62305: 2012 musí byť prevažná väčšina nových a rekonštruovaných budov chránená systémom ochrany pred bleskom (LPS) a pred prepätím (SPD).
Pred samotným návrhom ochrany pred bleskom a prepätím najskôr zistíme všetky vplyvy okolia a parametre Vašej stavby, vypočítame veľkosť riadeného rizika podľa STN EN 62305-2, podľa výsledku zaradíme budovu do triedy LPS I. až IV., určíme zóny LPZ a vypočítame preskokovú vzdialenosť „s“

Pre VONKAJŠIU OCHRANU PRED BLESKOM navrhujeme a montujeme :

 • vhodný typ uzemnenia (okruhové, základové, mrežové, tyčové, doskové …)
 • potrebný počet a druh zvodov bleskozvodu (povrchové, skryté, vedené v zateplovacom systéme, vnútorné, náhodné)
 • účinnú zberaciu sústavu bleskozvodu (mrežovú, tyčovú, so závesnými lanami, oddialenú alebo kombinovanú …)
 • ochranu technologických zariadení, inštalovaných na streche (klimatizačné jednotky, potrubia, antény …)
 • prepojenie kovových zábradlí, rebríkov, svetlíkov, kovových fasádnych prvkov budovy so zberačmi a zvodmi bleskozvodu
 • nadzemné časti bleskozvodu z pozinkovanej ocele (FeZn), z hliníka, z duralu (AlMgSi), z medi aj z nerezu (V2A, V4A)
 • podzemné časti – uzemňovače zhotovujeme obvykle z pozinkovanej ocele (FeZn), pri požiadavke na dlhú životnosť alebo pre uloženie do agresívneho prostredia nerezové (V4A)

Pre VNÚTORNÚ OCHRANU PRED BLESKOM A PREPÄTÍM navrhujeme a montujeme:

 • ekvipotenciálne pospojovanie (vstupujúcich kovových potrubí, PE alebo PEN vodičov vstupujúcich káblov, tienenia vstupujúcich káblov, vnútorných kovových konštrukcií a potrubí)
 • výkonné zvodiče bleskových prúdov alebo koordinované zvodiče bleskových prúdov a prepätí (typ 1) do napájacích NN sietí TN-S, TN-C, TT až do 25kA/pól
 • modulárne zvodiče prepätí (typ 2) do vnútorných NN sietí (až do 65kA/pól)
 • bezpečné a spoľahlivé jemné zvodiče prepätí (typ 3) na ochranu napájania koncových zariadení s elektronikou
 • zvodiče bleskových prúdov a prepätí pre telekomunikačné, dátové a signálové siete, Kamerové systémy, MaR, zbernice KNX, DALI, M-BUS, ModBUS, RS232, RS485…

Ponúkneme prvotriedne prepäťové ochrany od nemeckého výrobcu Dehn, tiež od firiem Saltek, Hakel, OBO, KIWA.
Vyriešime ochranu pred bleskom a prepätím pre každú stavbu – nízku, rozľahlú, vysokú, drevenú, zateplenú, nezateplenú, so strechou sedlovou, pultovou, plochou, vegetačnou, s plechovou krytinou aj s technológiou umiestnenou na streche …