• KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA – tiež meranie a analýza NN sietí pre kompenzáciu
  • AUTOMATICKÉ ZÁVORY – dodávka a montáž
  • EL. POHONY PRE POSUVNÉ a KRÍDLOVÉ BRÁNY – dodávka a montáž
  • VENTILÁTORY Vortice, MAICO a Vents – dodávka a montáž
  • ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS) – dodávka a montáž od výrobcov Aritech a Lites
  • DETEKCIA PLYNOV – dodávka a montáž systémov na detekciu plynov (CO, CO2, NO, zemný plyn …)
  • VYTYČOVANIE SIETÍ – podzemných káblových NN a VN sietí