RODINNÉ DOMY, BYTY
BYTOVÉ DOMY
VÝROBA, SKLADOVANIE
ENERGETIKA, TEPLÁRENSTVO
ZDRAVOTNÍCTVO, VEDA, VÝSKUM
KANCELÁRIE, BANKY
KANCELÁRIE, BANKY
REŠTAURÁCIE, UBYTOVANIE, HOTELY
OBCHODY
ZÁLOŽNÉ ZDROJE EL. ENERGIE
OSTATNÉ