• zastupujeme investora / majiteľa pri jednaniach s dodávateľmi el.energie a energetickými podnikmi
  • PROJEKTUJEME NN PRÍPOJKY
  • BUDUJEME NOVÉ NN PRÍPOJKY pre byty, domy, priestory na podnikanie
  • ZVYŠUJEME PRENOSOVÚ KAPACITU jestvujúcich NN prípojok
  • REKONŠTRUUJEME A PREKLADÁME NN PRÍPOJKY a elektromerových rozvád-začov
  • DODÁVAME ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE – v nástennom, podomietkovom aj voľne stojacom (pilierovom) vyhotovení od výrobcu HASMA
  • pre fakturačné, podružné, priame, polonepriame aj nepriame meranie spotreby el.energie
  • s vytýčením káblových trás zemných NN prípojok
  • s manipuláciou na vzdušných NN vedeniach pomocou montážnej plošiny
  • s revíziou NN prípojok