• ÚRAD VLÁDY SR, motorgenerátorom zálohované NN rozvody (250kVA) – Námestie slobody, Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
  • CITIBANK SLOVAKIA – ÚSTREDIE (5 podlaží budovy INCHEBA) – Viedenská cesta, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie vrátane motorgenerátora 250kVA
  • DOPRAVNÁ BANKA – POBOČKY v Dubnici n.Váhom, Prešove, Michalovciach, Nitre, Martine, Komárne, Bratislave na Mostovej ul. – UPS zálohované NN rozvody
  • OTP BANKA SLOVENSKO, ústredie banky na Štúrovej ul., Bratislava – motorgenerátorom zálohované el. rozvody v celej budove (250kVA) – silnoprúdová elektroinštalácia
  • OTP BANKA SLOVENSKO, Záložné výpočtové centrum Mickiewiczova ul., Bratislava – motorgenerátorom zálohované el. rozvody (160 kVA) – projekt, silnoprúdová elektroinštalácia