• OBCHODNÉ ZASTÚPENIE PEUGEOT AUTOFRANCE – Brnianska ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
 • INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA – ÚSTREDIE Štúrova ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, bleskozvod
 • INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA – POBOČKA Cichovského ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA – POBOČKA Bratislavská ul., Malacky – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA – POBOČKA Lichnerova ul., Senec – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • ISTROBANKA – ÚSTREDIE Laurínska ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, bleskozvod
 • INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA – rekonštrukcia administratívnej budovy Tallerova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • DRESDNER BANK obchodné zastúpenie pre Slovensko, Hlavné nám., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA – POBOČKA Limbová ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • CITIBANK SLOVAKIA – ÚSTREDIE (5 podlaží budovy INCHEBA) – Viedenská cesta, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie vrátane motorgenerátora 250kVA
 • KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY SR – Nám.slobody, Bratislava – projekt, inteligentná elektroinštalácia Nikobus, umelé osvetlenie
 • POĽNOBANKA – POBOČKA Dolnozemská cesta, Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • REKONŠTRUKCIA ZASADAČKY – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia
 • REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY – Česká ul., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BG INVEST – Odborárska ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BAU3MEX – Príjazdná ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a bleskozvod
 • PRESTAVBA KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (105m2 + 240m2) – Jarošova ul, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • KANCELÁRSKE PRIESTORY (410m2) – Námestie SNP, Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – Radvanská ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • POĽSKÉ VEĽVYSLANECTVO – Paulínyho ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, UPS 30kVA, umelé osvetlenie
 • OBECNÝ ÚRAD IVÁNKA PRI DUNAJI – Moyzesova ul., Ivánka pri Dunaji – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie