Pre veľké stavby zabezpečíme vybudovanie objektovej VN trafostanice a zhotovenie VN prípojky do tejto trafostanice  ako komplexnú službu v spolupráci so spoločnosťami Elektro Haramia, s.r.o. ako výrobcom trafostaníc, skupinou ZSE – Západoslovenská distribučná a.s. ako dodávateľom el. energie a ZSE Energy Solution, s.r.o. ako spoločnosťou pre výstavbu a prevádzku energetických zariadení.