• BYTOVÝ DOM (34 bytov) – Talichova ul., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
  • BYTOVÝ DOM (48 bytov) – Tupého ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie
  • NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU (776m2) – Filiálne nádražie, Bratislava – projekt, silnoprúdová elektroinštalácia, bleskozvod
  • BYTOVÝ DOM (84 bytov) – Tupého ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie, trafostanica
  • MESTSKÁ VILA (4 nadštandardné byty, 1310m2) – Sklenárska ul., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie
  • BYTOVÝ DOM (11 bytov) – Tupého ul., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie
  • BYTOVÝ DOM (80 bytov) – Tupého ul., Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie
  • BYTOVÝ DOM (81 nadštandardných bytov) – Námestie slobody, Bratislava – silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie, trafostanica
  • BYTOVÝ DOM (47 nadštandardných bytov) – Radvanská ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie, trafostanica
  • REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU (9 bytov) – Paulínyho ul., Bratislava – projekt, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a umelé osvetlenie