• INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA – VÝMENNÍKOVÁ STANICA – Štúrova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Mikovíniho ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojka
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Sabinovská ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojka
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Sečovská ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojka
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Kuliškova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojka
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Jarošova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojka
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Páričková ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojky
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Prievozská ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojky
 • BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – OST Gajova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia a NN prípojky
 • SPRÁVA PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ – PLYNOVÁ KOTOLŇA budovy vo Sv. Jure – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • SPRÁVA PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ – PLYNOVÁ KOTOLŇA, Gunduličova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • SPRÁVA PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ – PLYNOVÁ KOTOLŇA, Mudrochova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • SPRÁVA PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ – PLYNOVÁ KOTOLŇA, Jarošova ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie
 • NAFTA GBELY – ÚLOŽISKO PLYNU BORSKÝ JUR – silnoprúdové areálové rozvody VN a NN, trafostanica, areálové osvetlenie
 • REGULAČNÁ STANICA PLYNU SPP v Kráľovej n./Váhom – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka
 • REGULAČNÁ STANICA PLYNU SPP vo Veľkej Mači – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka
 • REGULAČNÁ STANICA PLYNU SPP v Štúrove-Obide – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka
 • REGULAČNÁ STANICA PLYNU SPP vo Voderadoch – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka
 • REGULAČNÁ STANICA PLYNU SPP v Červeníku – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka
 • REGULAČNÁ STANICA PLYNU SPP v Jablonici – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie, NN prípojka
 • ODOVZDÁVACIA STANICA TRANZITNÉHO PLYNOVODU pre Duslo Šaľa – silnoprúdová elektroinštalácia
 • TRASOVÝ UZÁVER TRANZITNÉHO PLYNOVODU pri Senici – silnoprúdová elektroinštalácia, NN prípojka
 • TRASOVÝ UZÁVER TRANZITNÉHO PLYNOVODU pri Jablonici – silnoprúdová elektroinštalácia, NN prípojka
 • TRASOVÝ UZÁVER TRANZITNÉHO PLYNOVODU pri Veľkých Zlievciach – silnoprúdová elektroinštalácia, NN prípojka
 • REKONŠTRUKCIA NN ROZVODNE ÚRADU VLÁDY SR – Námestie slobody, Bratislava – výmena rozvádzačov, silnoprúdová elektroinštalácia
 • POĽNOBANKA – PLYNOVÁ KOTOLŇA – Krížna ul., Bratislava – silnoprúdová elektroinštalácia, umelé osvetlenie