• Motorgenerátory (EZA – elektrické zdrojové agregáty) dlhodobo zabezpečujú plynulú dodávku elektriny a:
  • používajú sa ako záložné zdroje na miestach, kde sa vyskytujú časté výpadky v NN sieti
  • používajú sa pre el. napájanie dôležitých zariadení v zdravotníctve, bankovom sektore, vo výpočtových strediskách, v objektoch bezpečnostných zložiek
  • používajú sa ako hlavné zdroje el. energie v miestach, kde nie je vybudovaná NN sieť (horské chaty)
 • Motorgenerátor má štyri hlavné oblasti použitia :
  • ako hlavný zdroj energie na miestach, kde nie je vybudovaná NN sieť
  • ako záložný zdroj energie (bez UPS) pre zariadenia, ktoré si nevyžadujú neprerušované napájanie
  • ako záložný zdroj energie (s UPS pre napájanie dôležitých obvodov) – keď je výkon motorgenerátora dimenzovaný na všetky zariadenia a UPS sa použije len na zálohovanie časti zariadení, ktoré vyžadujú neprerušované napájanie. Ostatné zariadenia budú po výpadku el. siete napájané len z motorgenerátora
  • ako záložný zdroj energie (s UPS pre všetky obvody) – keď je výkon motorgenerátora dimenzovaný na všetky zariadenia a UPS sa použije na zálohovanie všetkých zariadení neprerušovane (on-line) po výpadku el. siete
 • Dodávame a montujeme motorgenerátory do každej z vyššie uvedených oblastí použitia:
  • s benzínovým alebo naftovým spaľovacím motorom Cummins, Iveco, Perkins, Deutz….
  • s motorom na skvapalnený plyn (LPG) alebo na zemný plyn
  • autonómne s ručným štartovaním alebo záložné s automatickým štartovaním a automatickým prevzatím záťaže pri výpadku el. napájania
  • v základovom ráme, v jednoduchom kryte, v kryte odolnom proti atmosferickým vplyvom, v odhlučnenom kryte aj na automobilovom podvozku ….
  • s veľkým výberom palivových nádrží, vodných chladičov, výfukových potrubí, krytov a elektronického príslušenstva
  • od spoľahlivých dodávateľov Caterpillar, TTS Energy, SDMO a Eltec so zabezpečeným servisom, ktorí na našom území poskytujú na dodané zariadenia aj pravidelnú údržbu