Domové a priemyselné elektroinštalácie

Inteligentný systém EIB KNX pre riadenie budov

Systém pre riadenie budov Niko Home Control

Iné systémy pre riadenie budov

Zapájanie rozvádzača

Výroba elektrických rozvádzačov

Ochrana pred bleskom a prepätím

Elektromery

NN prípojky

Svietidlá a svetelné zdroje

Elektrické ohrevy

Elektroprojekty

Servis, údržba, opravy elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Zdroje UPS

Motorgenerátory

Zabezpečovacia signalizácia EZS

Kamerové systémy

Dátové rozvody

Antény RD Mudroňova BA 2

Káblová televízia, príjem SAT a DVB-T

Domáce telefóny, prístupové systémy

Ozvučenie

Trafostanice, VN prípojky

Predaj elektromateriálu a svietidiel

Nákladná doprava do 3,5t

Búracie práce pre elektroinštalácie

Ostatné doplnkové služby