Domové a priemyselné elektroinštalácie
Inteligentný systém EIB KNX pre riadenie budov
Systém pre riadenie budov Niko Home Control
Iné systémy pre riadenie budov
Výroba elektrických rozvádzačov
Ochrana pred bleskom a prepätím
NN prípojky
Svietidlá a svetelné zdroje
Elektrické ohrevy
Elektroprojekty
Servis, údržba, opravy el. zariadení
Revízie el. zariadení
Zdroje UPS
Motorgenerátory
Zabezpečovacia signalizácia EZS
Kamerové systémy
Dátové rozvody
Káblová televízia, príjem SAT a DVB-T
Domáce telefóny, prístupové systémy
Ozvučenie
Trafostanice, VN prípojky
Predaj elektromateriálu a svietidiel
Nákladná doprava do 3,5t
Búracie práce pre elektroinštalácie
Ostatné doplnkové služby