Ing. Peter Turian

CEO, vedúci projektant
+ 421 905 568 386
turian@ermont.sk

Martin Kováčik

vedúci výroby, reklamácie
+421 905 567 403
matokov@gmail.com

Ladislav Berki

rozpočty, kalulácie
+421 907 780 400
ladislav.berki@gmail.com

Jozef Jakabovič

vedúci montér
+ 421 948 024 653

jozef.jakabovic@post.sk

Mgr. Miroslav Kožuškanič

vedúci montér
+421 918 244 946
kozuskanic@gmail.com

Ing. Eva Turianová

sklad, účtovníctvo
+421 905 708 248
eva.turianova@gmail.com